dashboard projektů

Finalisté Ostatní

Dashboard projektů

Zde naleznete odevzdané podklady týmů NAKOPNI PRAHU 2024.

Sportovní Banka

Ekologie
Tým Emil
Získání kontaktů a zkušeností z projektového managementu a zlepšení svých skills s cílem úspěšné prezentace projektu porotě.
detail projektu

Umění pro lidi

Město
Umění pro lidi
Sdílení umění ve veřejném prostoru každodenního života s cestujícími, lepší porozumění veřejnosti k otázkám dětí ze škol, možnost žákům ukázat všem lidem svou myšlenku, talent či problém.
detail projektu

Edukační stavebnice odjezdové tabule PID

Město
Vyrob si!
Především bychom rádi dostali zpětnou vazbu na tento nápad. Dále si slibujeme nasměrování pro další rozvoj projektu a načerpání praktických zkušeností, které by pomohly posunout produkt do další fáze.
detail projektu

archiSCORE

Město
KA-KA-LI
Získání podpory při rozjetí projektu, navázání partnerství, networking. Možnost ověření projektu s městskými zástupci, identifikování klíčových funkcionalit.
detail projektu

HELP (YOURSELF)

Město
HELP (YOURSELF)
Od projektu Nakopni Prahu očekáváme mentorství, podporu rozvoje naší inovativní myšlenky v praxi, možnost spolupráce s inspirativními lidmi, ale zejména příležitost nabýt nových zkušeností.
detail projektu

Veřejné projekty na jednom místě

Město
FIT4PRG
Získání přístupu k relevantním osobám a informacím, bez kterých je obtížné veřejný projekt rozvinout. Vhled do zkušeností mentorů. Diskuse nad financováním a budoucí správou projektu.
detail projektu

STUSEN

Město
STUSEN
Cílem je tuto alternativu bydlení zpropagovat v mediálním prostoru, získat podporu magistrátu v právních a finančních otázkách a zlepšit životní podmínky určitému množství obyvatel hlavního města.
detail projektu