detail projektu

← všechny projekty
Veřejné projekty na jednom místě
další projekt →
Otevřít prezentaci
Veřejné projekty na jednom místě
FIT4PRG
Město
Co si slibujete od účasti v Inovačním maratonu?
Získání přístupu k relevantním osobám a informacím, bez kterých je obtížné veřejný projekt rozvinout. Vhled do zkušeností mentorů. Diskuse nad financováním a budoucí správou projektu.
Představte svůj nápad (projekt). Co a jak nápadem řešíte. Jaký má nápad přínos pro město.
Vizí projektu Praha Pozítří je představit obyvatelům města zajímavé stavební i nestavební projekty, které se realizují v hlavním městě, zejména v okolí jejich bydlišť nebo dalších frekventovaně navštěvovaných oblastí. Pokud bychom chtěli zmíněné informace získat dnes, musíme hledat v lokálních časopisech, porůznu na sociálních sítích nebo na dedikovaných webových stránkách projektu jako např. novyhlavak.com. Cílem je sjednotit zdroje informací a nabídnout atraktivní, jednoduchý portál se všemi zajímavostmi, vizualizacemi, studiemi a dostupnými daty. Druhotným cílem je umožnit obyvatelům participaci na těchto projektech, opět přímo z jednoho centrálního portálu. Pro město tak vznikne skvělá vizitka všech probíhajících projektů a dá se také očekávat zvýšení zpětné vazby ze strany obyvatel k jednotlivým problematikám.
V jaké fázi se nápad (projekt) nachází? (neověřený / ověřený nápad, rozpracovaný / zavedený projekt)
Projekt se nachází ve fázi rozpracování. Během fáze analýzy jsme identifikovali dvě podobná řešení od IPR a CAMP, každé však s množstvím vad, které brání masivnímu rozšíření mezi občany. Proběhly první explorativní průzkumy a pracujeme na první verzi prototypu nového portálu. Projekt souběžně běží na ČVUT v rámci univerzitního předmětu Design veřejných služeb.
Pro koho je projekt určený, definujte cílovou skupinu.
Z dlouhodobého hlediska je projekt určený pro širokou veřejnost, zejména pro cílovou skupinu obyvatel zainteresovaných do dění v jejich okolí nebo celé Praze.
Plánujete zapojit komunitu nebo cílovou skupinu během vývoje projektu?
Již první explorativní průzkum probíhal v okolí Fakulty architektury ČVUT. Pro další testování prototypu plánujeme vytvořit dotazník uživatelské spokojenosti a distribuovat jej mezi cílovou skupinu pomocí sociálních sítí. Počítáme také s průzkumem „na ulici“ se širokou veřejností.
Jaké jsou existující alternativy k nápadu (projektu) a v čem vnímáte, že je vaše řešení inovativní? Kde jste se inspirovali?
Alternativy od IPR a CAMP mají podobný záměr jako náš projekt, avšak nejsou dostatečné: nemají dostatek dat nebo jsou nevhodně prezentována, nejsou přívětivé pro použití na mobilních zařízeních nebo počítačích, nepracují s participací obyvatel. Pro naše řešení nechceme vystavět zcela novou aplikaci, ale chceme využít stávající alternativy, sloučit je, vylepšit a snížit tak i náročnost údržby.
Kde vnímáte největší překážky z pohledu realizace a z pohledu uplatnění?
Největší překážkou realizace a následné správy je zdroj dat a zajištění pravidelné aktualizace informací na webovém portálu. Sočástí projektu je též strategie, jak tomuto problému čelit, zejména za pomoci co nejvyšší možné automatizace procesu. Z pohledu uplatnění je největší překážkou akceptace ze strany městkých částí a dalších podobných subjektů, které by mohly přispět k rozvoji.
Představte váš tým. Jaké jsou silné a slabé stránky, jaké je zkušenost týmu s danou problematikou.
Jsme studenti z Fakulty infromačních technologií ČVUT v Praze. Naší silnou stránkou je zaměření na IT, což je jádro našeho projektu. Navíc se někteří z nás specializují na UI a UX, což je v tomto případě zásadní. Projekt též řešíme v předmětu Design veřejných služeb. Za slabé stránky vidíme nedostatek kontaktů a navazování spolupráce. Tuto slabou stránku z velké části řeší právě Nakopni Prahu.
Jaká je osobní motivace týmu se danému problému (příležitosti) věnovat?
Osobní motivací je touha po existenci podobného systému. Často nás při průchodu Prahou napadá, kdy se co začne stavět, v jakém je to stavu nebo bychom rádi vyjádřili svůj názor. V dnešní době neexistuje jednoduchá možnost, jak se k těmto informacím dostat.
Proč byste měli být vybráni mezi TOP 10 nápadů (projektů)?
Náš projekt má před sebou jisté výzvy, avšak není nerealistický. Snažíme se co nejvíce přizpůsobovat koncept snadnému nasazení a správě. Náš projekt bude prezentovat výsledky města, má potenciál získat více zpětné vazby od obyvatel a má potenciál nadchnout více spoluobčanů do rozvoje Prahy.
Jaký přínos pro město má váš projekt?
Prínos projektu pre mesto Praha je lepšia interakcia a integrácia obyvateľstva s aktivitami mesta, ako sú napríklad stavebné projekty a rekonštrukcie. Aplikácia prinesie lepšiu komunikáciu mesta smerom k obyvateľom ohľadom projektov, ktoré sa realizujú v ich okolí, obyvatelia mesta budú lepšie informovaní a tým pádom mesto môže dostávať efektívnejšiu spätnú väzbu.
Jak získáte své zákazníky? (jak si je definujete, jak s nimi budete komunikovat, jak jim produkt prodáte?)
Budeme sa primárne snažiť osloviť ľudí, ktorí majú záujem o svoje okolie v rámci mesta. Hlavným sprostredkovateľom bude integrácia s organizáciami IPR a CAMP. Zvýšiť povedomie o projekte sa budeme snažiť aj pomocou informačných tabúľ, ktoré sa môžu nachádzať v blízkosti projektov spolu s AR vizualizáciami. Samozrejmá je aj propagácia na sociálnych sieťach a stránkach IPR a CAMP.
Jaká je finanční rozvaha vašeho řešení?
Naše řešení bude očekávat největší výdaje na vývoj aplikace, její údržba bude poměrově levnější. Po domluvě s CAMP je možnost, že by CAMP převzal aplikaci jako rozšíření nynější aplikace Praha Zítra a údržba by tedy spadala pod existující rozpočet na tuto aplikaci.
Jaké externí zdroje a v jaké výši potřebujete na zajištění prvního roku provozu?
Jednorázově očekáváme výdaje v řádu stotisíců na vývoj aplikace a zajištění prvního roku provozu. Největším výdajem by byly programátoři a designéři, na práci na aplikaci, menší výdaje by byly na hostingové služby, údržbu. V tomto odhadu je i dostatečný prostor na pokrytí nečekaných výdajů, takže jsme sebevědomí v jeho dostatku.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících?
Máme rozjednaná partnerství se zástupci CAMP a IPR. V případě úspěchu ve finále Nakopni Prahu můžeme v této spolupráci formálně pokračovat a začít pracovat prvních výstupech, pravděpodobně v podobě testovacího prototypu a dokumentace. K realizaci potřebujeme především koordinaci se zmíněnými partnery, zejména přístup k datům a struktuře dosavadních informačních systémů.
Kam jste se s týmem posunuli během soutěže Nakopni Prahu? S kým jste díky Nakopni Prahu navázali kontakt / spolupráci?
Navázali jsme kontakt se zástupci CAMP a IPR. Velké množství námi původně navrhovaných řešení plánuje CAMP zahrnout do aplikace Praha Zítra 2.0. Po domluvě jsme proto stočili záměr více směrem k participaci. Výsledek naší spolupráce by přinesl rozšiřující modul(y) do aplikace Praha Zítra 2.0, který by obyvatele motivoval k prozkoumávání okolí a kanceláři participace IPR by pomohl se sběrem dat.
Otázky poroty

radim
Máte předjednáno s vlastníky současných alternativních aplikací jejich využití a rozšíření o nové funkcionality? Kdo by tyto úpravy dělal a kdo by byl zadavatel těchto úprav?
Předjednáno zatím nemáme, momentálně jsme ve fázi sjednávání setkání s relevantními osobami jak z CAMPu tak z IPRu. Máme také naplánované setkání na OICT se zástupci projektu změňte.to, který je našemu projektu příbuzný, zejména v oblasti participace. Obecně se snažíme přijít se způsoby, jak proces co nejvíce automatizovat, aby správa byla co nejsnazší, např. s využitím otevřeých dat.