detail projektu

← všechny projekty
HELP (YOURSELF)
další projekt →
Otevřít prezentaci
HELP (YOURSELF)
HELP (YOURSELF)
Město
Co si slibujete od účasti v Inovačním maratonu?
Od projektu Nakopni Prahu očekáváme mentorství, podporu rozvoje naší inovativní myšlenky v praxi, možnost spolupráce s inspirativními lidmi, ale zejména příležitost nabýt nových zkušeností.
Představte svůj nápad (projekt). Co a jak nápadem řešíte. Jaký má nápad přínos pro město.
Podstatné jsme vám řekli v prezentaci, zde bychom proto rádi uvedli slíbená data, z kterých vycházíme. 1. kroky k podpoře dobrovolničení: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/wgi_report_2023_final.pdf?sfvrsn=402a5447_2 2. pomáhání zlepšuje duševní zdraví: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504679/ 3.) duševní zdraví je narůstající problematikou: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504679/ https://www.nudz.cz/pro-media/tiskove-zpravy/narodni-monitoring-dusevniho-zdravi-deti-40-vykazuje-znamky-stredni-az-tezke-deprese-30-uzkosti-odbornici-pripravuji-preventivni-opatreni 4. Pomáhání prohlubuje pocity důvěry a solidarity - stěžejní pro zdravou společnost, což je základem demokracie: PEHE, Jiří. Demokracie bez demokratů: úvahy o společnosti a politice. 5. Informace o množství potenciálních dobrovolníků v ČR podle šetření MV: https://www.mvcr.cz/clanek/v-cesku-je-na-1-5-milionu-dobrovolniku-jejich-cinnost-ma-hodnotu-az-38-miliard.aspx
V jaké fázi se nápad (projekt) nachází? (neověřený / ověřený nápad, rozpracovaný / zavedený projekt)
Nyní jsme ve fázi konceptu a máme za sebou první zkoušku s úspěšnými výsledky. Realizace je ale snadná, jelikož se dá rozdělit na několik fází. Ten největší krok – samotná tvorba webu stojí před námi, a to kvůli financování projektu. Jednáme nyní se sponzory, případně s klienty, kteří by měli zájem náš nápad zrealizovat. Dalším krokem bude propagace. S tou bychom chtěli začít mezi středoškoláky.
Pro koho je projekt určený, definujte cílovou skupinu.
Za 1. se jedná o ty, kteří mají zájem zlepšit svůj wellbeing, podpořit svou duševní hygienu – ti se mohou zapsat jako “pomáhající”. Za 2. Pro ty, kteří by uvítali pomoc, ale buď je jim nepříjemné někoho sami od sebe požádat, aby ho neobtěžovali, nebo se necítí tak znevýhodnění, aby kontaktovali dobrovolnickou organizaci. Je ovšm přínosná pro celou společnost, jelikož zlepšuje vzájemnou solidaritu.
Plánujete zapojit komunitu nebo cílovou skupinu během vývoje projektu?
Určitě. Pokusy v malém měřítku máme již za sebou s úspěšnými výsledky. Zatím se soustředíme na nejjednodušší druhy pomoci jako je 1.) zapojení pomáhajícího do emancipační organizace zabývající se ekologií, feminismem, LGBTQ… prostřednictvím pomoci s akcí, apod., nebo vyzvednutí např. balíku na poště pro maminku hlídající své dítě. Dokud nemáme web, ověřování totožnosti jsme nuceni dělat ručně.
Jaké jsou existující alternativy k nápadu (projektu) a v čem vnímáte, že je vaše řešení inovativní? Kde jste se inspirovali?
Tím, že náš projekt řeší bezpečnost pomocí ověření totožnosti (Bank ID / ověření OP nebo navázání se na Czech POINT), pokrýváme slepé místo mezi dobrovolnickou organizací (zatíženou legislativou) a konceptem Letenské party na FB (která nemá šanci zajistit žádnou bezpečnost, tudíž ani důvěru). Inspirovali jsme se skandinávskými apps: frivilig.no / Volunteermatch a přidali prvky gamifikace a další.
Kde vnímáte největší překážky z pohledu realizace a z pohledu uplatnění?
Realizace - především vysoká cena tvorby webu. Uplatnění - mnoho překážek nevidíme, jistě bude nějakou dobu program zavést, z našich dat (i námi posbíraných odpovědí na otázky), ale vyplývá, že podobný problém jako máme my má i mnoho našich vrstevníků. Na straně znevýhodněných je často největší překážkou pocit, že "budu někomu na obtíž" naše inovace problém řeší - ukazuje, že pomoc je oboustranná.
Představte váš tým. Jaké jsou silné a slabé stránky, jaké je zkušenost týmu s danou problematikou.
Jsme sourozenci s 6 letým rozdílem (19 a 25 let). Jonatan končí střední školu a chystá se na VŠ. je zaměřený na ekonomii, management a inovace. Nela je vystudovaná baletka, která pracovala v oblasti PR ve státní správě a nyní studuje na FF. Zbytek rodiny se orientuje na pomáhající profese, a my ačkoliv jsme se vydali jinými směry, máme stejné hodnotové zaměření.
Jaká je osobní motivace týmu se danému problému (příležitosti) věnovat?
Motivací máme vícero. Ta největší spočívá v samotném jádru našeho nápadu - tedy zjednodušit proces pomoci neznámému druhému (bez finančních prostředků). Velkou motivací jsou pro nás také benefity, které může náš web přinášet, věříme, že pomocí něj vytvoříme naší společnost zase o něco zdravější a soudružnější, což považujeme i vzhledem k současné politické situaci za velmi důležité.
Proč byste měli být vybráni mezi TOP 10 nápadů (projektů)?
Prvním, co nás napadá je, že většina projektů se soustředí na inovace, na jakési zrychlení společnosti, či další automatizaci. Náš projekt je ale zaměřen na město, na lidi. Žijeme v technologickým pokrokem uspěchané době plné nejistot, které způsobuje stále větší globalizace. Civilizace vzrůstají a zanikají, a jak říkala M. Mead - základem civilizace je altruistické chování. Pomozme mu.
Jaký přínos pro město má váš projekt?
1. Zlepšení wellbeingu obyvatel: Nabízí obyvatelům možnost zlepšit své duševní zdraví prostřednictvím konání dobrých skutků. 2. Podpora znevýhodněných: Umožňuje znevýhodněným osobám snadno získat pomoc, aniž by museli překonávat bariéry spojené s žádostí o pomoc (administrativa, pocity “jsem na obtíž” apod.). 3. Posílení komunity: Aplikace podporuje vzájemnou solidaritu a posiluje sociální vazby mezi obyvateli Prahy. 4. Inovativní přístup k dobrovolnictví: Díky jednoduchosti, přístupnosti a gamifikaci přináší inovativní a atraktivní způsob “dobrovolničení", který reaguje na rychlost doby a je snadno přístupný široké veřejnosti. 5. Zlepšení městského prostředí: Aplikace například motivuje uživatele k účasti na úklidových akcích, čímž přispívá ke zlepšení prostředí města.
Jak získáte své zákazníky? (jak si je definujete, jak s nimi budete komunikovat, jak jim produkt prodáte?)
a) Pomáhající – kdokoliv, kdo chce pomoci a tím zároveň přispět ke svému well-beingu. b) Znevýhodnění – ten kdo potřebuje a rád přijme pomocnou ruku - tím dá možnost někomu vykonat dobrý skutek. c) Organizace – kterým se hodí každá ruka navíc. d) Firmy – by měli možnost sponzorovat dobré skutky a tím zároveň zlepšit svoje (ESG/CSR) V procesu máme tvorbu marketingové strategie HELP (YOURSELF) – https://docs.google.com/document/u/0/d/1q7ReIDKG66QkFKcARjmz_Ppm0ycuvi6cxUsE0s6IfFg/mobilebasic <- odkaz
Jaká je finanční rozvaha vašeho řešení?
Aktuálně zvažujeme několik možností financování, které ve výsledku zkombinujeme pro co nejlepší výsledek: 1. Firemní spolupráce: Nabídka firmám sponzorovat konkrétní dobré skutky jako součást CSR/ESG aktivit. ( inspirace: https://pomahejpohybem.cz/ ) 2. Freemium model: Základní verze aplikace zdarma, s možností předplatného za 50 Kč měsíčně pro přístup k pokročilým funkcím. 2000 platících = 100 000 měsíčně na pokrytí nákladů. 3. Podpora od investorů a filantropů: Hledání finanční podpory od těch, kteří chtějí investovat do společensky prospěšných projektů. 4. Veřejné instituce: Komunikujeme např. s pojišťovnami, které musí povinně investovat do prevence. (Prevence duševního zdraví, "social prescriptions" - prevence samoty atp.) 5. Granty: Od státních i soukromých organizací na podporu projektů budujících komunitu, přispívajících k duševnímu zdraví, podporujících dobrovolnictví... pomahejpohybem.cz
Jaké externí zdroje a v jaké výši potřebujete na zajištění prvního roku provozu?
• Vývoj webové platformy Web 1.0: 200tis (první verze připravená na nástavbu při více financích), komunikujeme s tvůrci webů, kteří jsou vzhledem ke společnosti prospěšnému charakteru našeho projektu ochotní výrazně slevit své služby Technologická infrastruktura (servery, software, licencování): 50tis • Propagace Marketingové kampaně (online reklamy, sociální média): 50tis Influencer marketing (měl by být na tyto účely možný zdarma): 10tis • Právní a poradenské služby Právní služby (smlouvy, právní poradenství): 50tis Projektový manažer: díky Nakopni Prahu - zdarma • Zaměstnanci a odborníci Mzdy: 360tis (pozn.: Tým bude pracovat první 3 měsíce bez mzdy, a poté by bylo ideální se věnovat projektu na plný úvazek za menší mzdu) • Riziková rezerva: 20tis Celkové potřebné externí zdroje: 540tis (popřípadě 200tis kdybychom se tomu věnovali jako vedlejší projekt, bez mzdy) Výnosy by měli pokrýt většinu z nákladů a těchto zdrojů koncem Q3 Výše zmíněné platí bereme-li v potaz výhru
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících?
1. Vyhrát nakopni Prahu: A investovat peníze na vývoj základní webové aplikace. 2. Rozšíření týmu: Přidat do týmu talentovaného vývojáře a designéra a využít naplno možnost projektového manažera (z OICT). 3. Pokračovat v uživatelském výzkumu: Provádět další a další výzkumy mezi potenciálními uživateli a organizacemi, abychom lépe porozuměli jejich potřebám a očekáváním. 4. Partnerské vztahy: Navázat spolupráce s městskými institucemi, neziskovými organizacemi, influencery a firmami pro podporu a propagaci aplikace. 5. Pilotní testování: Spustit pilotní verzi aplikace v omezené oblasti a komunitě pro získání zpětné vazby a optimalizaci funkcí před širším uvedením na trh. 6. Finanční příspěvky: Usilovat o získání investorů / grantů na další rozvoj projektu. 7. Know-how: Konzultace s lidmi z odvětví. 8. Marketing: Spustit marketingové kampaně zaměřené na získání většího počtu uživatelů
Kam jste se s týmem posunuli během soutěže Nakopni Prahu? S kým jste díky Nakopni Prahu navázali kontakt / spolupráci?
• Byznys plán: Vypracovali jsme podrobnější byznys plán, který zahrnuje různé modely financování a nyní konzultujeme P&L. • Web: Vytvořili jsme prototyp webu. https://www.figma.com/proto/6LbO0WYnFfT8gEoqUt214b/Help-(yourself)---prototyp?node-id=59-372&t=J0hrtGXiogszRTZ5-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=59%3A372 • Rozšíření sítě kontaktů: Navázali jsme kontakt s mnoha institucemi, organizacemi i jednotlivci, což nám otevřelo nové možnosti pro budoucí spolupráce a financování. • Mentoring a workshopy: Využili jsme mentoringu a workshopů nabízených v rámci Nakopni Prahu, což bylo velmi přínosné pro náš projekt i náš osobní růst. • Marketingová strategie: Vypracovali jsme marketingovou strategii pro uvedení na trh a získání prvních uživatelů. https://docs.google.com/document/u/0/d/1q7ReIDKG66QkFKcARjmz_Ppm0ycuvi6cxUsE0s6IfFg/mobilebasic • Pilotní projekty: Začali jsme plánovat pilotní projekty abychom otestovali aplikaci v reálném prostředí.
Otázky poroty

radim
Prosím, uveďte jak se váš projekt liší od https://umsemumtam.cz/hledat-vyzvu
V krátkosti řečeno: náš projekt je pro širokou veřejnost - nikoliv jen pro odborníky/firmy a více než o výstup jde zde o zlepšení well beingu + pomoc druhým. Navíc je jednodušší a díky gamefikaci atraktivnější a přívětivější.