detail projektu

← všechny projekty
Cirkulace elektroniky v Praze
další projekt →
Otevřít prezentaci
Cirkulace elektroniky v Praze
Opravárna
Ekologie
Co si slibujete od účasti v Inovačním maratonu?
Získání kontaktů, finanční podpory a možnost představit projekt široké veřejnosti. Možnost zaujmout čelní představitele města pro tento projekt.
Představte svůj nápad (projekt). Co a jak nápadem řešíte. Jaký má nápad přínos pro město.
V Praze se ročně vyhodí tisíce tun eletroodpadu. Z velké části na sběrné dvory, vznikají však i černé skládky. Podle odhadů však až 30% těchto elektronických výrobků je funkčních nebo jednoduše opravitelných. Chceme tyto výrobky postupně odklánět ze sběrných dvorů k nám a ušetřit tak životní prostředí i peněženky lidí, kteří si nemohou dovolit koupit nový výrobek.
V jaké fázi se nápad (projekt) nachází? (neověřený / ověřený nápad, rozpracovaný / zavedený projekt)
Po jednáních se zástupci Odboru prostředí MHMP a Pražskými službami plánujeme pilot, kdy část výrobků budeme odděleně sbírat ještě dříve, než se stanou odpadem přímo na sběrných dvorech, jednou z variant je rozšíření stávajících reuse pointů. Výrobky chceme také sbírat ve vznikajícím reuse centru v Holešovické tržnici. Uděláme na výrobcích revizi, drobné opravy a dáme k prodeji. Máme také eshop.
Pro koho je projekt určený, definujte cílovou skupinu.
Projekt zapadá do koncepce cirkulární ekonomiky, který Praha schválila a rozvíjí. Přínosem projektu Opravme Česko je osvěta zaměřená na obyvatele Prahy spojená se změnou jejich chování a s prevencí masivního vzniku odpadů na území hl.m. Prahy. Ekologický dopad: Odhad kg: 36 000 kg/36 tun ušetřeného odpadu ročně za předpokladu 25 ks odvezených kusů velkého bílého elektra týdně jen v rámci pilotu.
Plánujete zapojit komunitu nebo cílovou skupinu během vývoje projektu?
Podobné projekty již realizujeme např.v Hradci Králové či Opavě. Máme 10 let zkušeností s opravami elektronických výrobků. Celý projekt je předdomluvený s odborem prostředí MHMP i Pražskými službami. Nyní budeme otvírat reuse centrum, kde najdou výrobky i odbyt, čili proveditelnost projektu je 100%, v případě zájmu Prahy na tomto řešení. A samozřejmě se hodí i marketingová a finanční podpora.
Jaké jsou existující alternativy k nápadu (projektu) a v čem vnímáte, že je vaše řešení inovativní? Kde jste se inspirovali?
V současnosti lze v reuse pointech na sběrných dvorech odkládat spoustu věcí, ovšem kromě elektroniky. Zde je problém s bezpečností a tak veškeré elektro končí v červených kontejnerech a jde na recyklaci. Reuse však je v odpadové pyramidě EU ještě výše než recyklace a my jsme díky našim zkušenostem schopní i tomuto segmentu vracet zpátky život.
Kde vnímáte největší překážky z pohledu realizace a z pohledu uplatnění?
Ujasnili jsme si vizi, udělali prezentaci, pokračujeme v přípravách reuse centra v Holešovické tržnici, které budeme ve spolupráci s MHMP a dalšími partnery otvírat 14.5.2024
Představte váš tým. Jaké jsou silné a slabé stránky, jaké je zkušenost týmu s danou problematikou.
10 let zkušeností v oblasti servisu, reuse, cirkulární ekonomiky, prostor pro servis a reuse centrum.
Jaká je osobní motivace týmu se danému problému (příležitosti) věnovat?
Podporu od MHMP, především v jednáních o podobě odděleného sběru elektroodpadu. Marketingovou podporu projektu, aby lidi věděli, kdy a kam mají nosit výrobky, které ještě fungují nebo mají jen drobnou vadu. Není výjimkou, že si někdo koupí novou kuchyň včetně spotřebičů a všechny staré/funkční spotřebiče vyhodí. Určitě potřebujeme finanční podporu do startu, která přesahuje možnosti této soutěže.
Proč byste měli být vybráni mezi TOP 10 nápadů (projektů)?
Odhad počtu odvezených ks: 25 týdně, 100 měsíčně, 1200 ročně v rámci pilotu. Z toho se podaří opravit a prodat cca. 350 ks s průměrnou hodnotou 2000 Kč – celkový příjem projektu z prodeje by měl být tedy 700 000 Kč. Projekt by byl udržitelný i dotace za předpokladu naplnění tohoto plánu při počtu 700 prodaných kusů ročně, tedy se zapojením dalšího sběrného dvora v dalším roce.
Jaký přínos pro město má váš projekt?
Projekt pomůže vracet do oběhu elektrické a elektronické výrobky, které by jinak skončily na sběrných dvorech a následně v lepším případě na recyklaci. Projekt sníží množství elektroodpadu, zlepšení možnosti pro Pražany zakoupit si potřebný elektrický výrobek za nižší cenu a globálně pak omezení emisí CO2 a lokálních emisí při výrobě nových výrobků. Dále projekt dá práci místním šikovným lidem.
Jak získáte své zákazníky? (jak si je definujete, jak s nimi budete komunikovat, jak jim produkt prodáte?)
Zákazníky získáváme nyní v reuse centru v Holešovické tržnici především díky mnoha mediálním výstupům, pomocí online marketingu a social media marketingu. Také pomocí Google Ads A Facebook Ads marketingu mířeného na náš eshop. Jedná se o lidi, kteří mají ekologické smýšlení, nechtějí nebo nemohou si kupovat nové výrobky.
Jaká je finanční rozvaha vašeho řešení?
Příjmy projektu budou z prodeje opravených výrobků. Zbylé náklady budeme financovat z vlastních zdrojů dalších našich společností, z dotace MHMP v oblasti životního prostředí (přiděleno 250 000 Kč), z případné výhry v této soutěži a od sponzorů (např.Asekol jakožto náš dlouholetý partner).
Jaké externí zdroje a v jaké výši potřebujete na zajištění prvního roku provozu?
Celkové náklady: 2 000 000 Kč (opraváři, řidič a technik na sběrném dvoře, vedoucí projektu, datový analytik, marketing, nafta) – celý rozpočet a byznys plán v Excellu v případě zájmu dodáme. Příjmy z prodeje: 700 000 Kč (v ideálním případě) Přidělená dotace MHMP: 250 000 Kč Zbývající potřebné prostředky: 1 050 000 Kč (není nutno celé, pouze by pilot proběhl v menší míře)
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících?
Zájem Prahy na realizaci projektu a peníze do startu, viz.výše. Začít 😊 Ekonomika projektu: Odhad počtu odvezených ks: 25 týdně, 100 měsíčně, 1200 ročně v rámci pilotu. Z toho se podaří opravit a prodat cca. 350 ks s průměrnou hodnotou 2000 Kč – celkový příjem projektu z prodeje by měl být tedy 700 000 Kč. Projekt by byl udržitelný i bez dotace za předpokladu naplnění tohoto plánu při počtu 700 prodaných kusů ročně, tedy se zapojením dalšího sběrného dvora v dalším roce.
Kam jste se s týmem posunuli během soutěže Nakopni Prahu? S kým jste díky Nakopni Prahu navázali kontakt / spolupráci?
Ujasnili jsme si záměr a cíl, především jsme pracovali na přípravě fáze 2, tedy otevření reuse centra při některém ze sběrných dvorů MHMP. V tomto bychom rádi využili aktuální výzvu OPŽP podporující reuse centra a cirkulární ekonomiku. Prahu by tak tato provozovna nemusela stát téměř ani korunu. Více informací v plném znění odpovědí.Chcete více informací a lépe náš projekt pochopit? Odkaz na odpovědi v plném znění (2 strany A4) jsou na tomto odkazu https://docs.google.com/document/d/1CmdzSktqBZ1qBE877mKGixI_kqFDko9g/edit?usp=sharing&ouid=117160707570405596574&rtpof=true&sd=true