detail projektu

← všechny projekty
Hela – Helpdesk automatizace pro státní správu
další projekt →
Otevřít prezentaci
Hela – Helpdesk automatizace pro státní správu
Hyeny
Město
Co si slibujete od účasti v Inovačním maratonu?
Chceme poskytnout užitečnou službu pro úřady a občany, zatímco se sami naučíme využívat moderní technologie a získáme nové zkušenosti. Zároveň doufáme, že se od mentorů doučíme užitečné znalosti.
Představte svůj nápad (projekt). Co a jak nápadem řešíte. Jaký má nápad přínos pro město.
Na HelpDesky státních úřadu ročně přijdou tisíce dotazů. Na dotazy odpovídá většinou několik pracovníků s pomocí interní znalostní databáze nebo samotných webových stránek úřadů, ve kterých musí ručně vyhledávat relevantní informace. Aktuální řešení jsou velmi nepřehledná a zpomalují tak celý proces, jak pro občana, který potřebuje něco vědět, tak pro pracovníky z úřadu, který má všechny tyto dotazy na starosti. Náš projekt má za cíl zefektivnit tento zdlouhavý proces. Naše řešení bude schopné k nové otázce automaticky vyhledat relevantní informace ze znalostní databáze nebo jiných zdrojů, tyhle zdroje dát k dispozici a navrhnout koncept možné odpovědi. Děláme tak celý proces efektivnější a šetříme úřadům lidské zdroje i peníze.
V jaké fázi se nápad (projekt) nachází? (neověřený / ověřený nápad, rozpracovaný / zavedený projekt)
Ve fázi vývoje prototypu, který má za cíl ověřit funkcionalitu systému. Máme nachystanou kostru aplikace a pracujeme na strojovém modelu pro vyhledávání informací.
Pro koho je projekt určený, definujte cílovou skupinu.
Projekt je určen pro státní úřady, různých velikostí i zaměření. Pro začátek jsme domluvili spolupráci s katastrálním úřadem, kde všechno vyzkoušíme na reálných datech a v ideálním případě přímo nasadíme na vyzkoušení do praxe. Pokud uspějeme, tak se podobná technologie může rozšířit dále.
Plánujete zapojit komunitu nebo cílovou skupinu během vývoje projektu?
Jak jsme již zmiňovali, tak jsme kontaktovali český katastrální úřad, od kterého máme reálná data na kterých prototyp projektu stavět. Takže již nyní zapojujeme naši cílovou skupinu do procesu řešení.
Jaké jsou existující alternativy k nápadu (projektu) a v čem vnímáte, že je vaše řešení inovativní? Kde jste se inspirovali?
Někde se již používajíí systémy s databází, ale nelze v nich efektivně vyhledávat. Jako vzdálenější alternativy již existují systémy ve formě chatbotu, který dokáže přímo na stránkách úřadu odpovědět na některé dotazy. Nicméně odpovědi nejsou regulované zodpovědným člověkem a mohou tak být velmi nepřesné. My tak nenahrazujeme přímo člověka, který se dotazy zabývá ale velmi mu usnadňujeme práci.
Kde vnímáte největší překážky z pohledu realizace a z pohledu uplatnění?
- Napojení na již existují zastaralý systém katastrálního úřadu. - Úřady nebudou mít dostatečně dobré zdroje ze kterých čerpat pro odpovědi.
Představte váš tým. Jaké jsou silné a slabé stránky, jaké je zkušenost týmu s danou problematikou.
Jsme 4 studenti zaměření na datovou analýzu. Všichni ke škole pracujeme, buď ve startupech nebo korporátech. Tři z nás se specializují na textovou analýzu, strojové učení a zpracování dat. Tomáš dělá frontendový vývoj, propagaci projektu a project management.
Jaká je osobní motivace týmu se danému problému (příležitosti) věnovat?
Příležitost se jako studenti angažovat do fungování Prahy a ukázat, že jsme schopni vytvořit inovativní a smysluplné řešení zajímavého problému i s našimi znalostmi a zkušenostmi.
Proč byste měli být vybráni mezi TOP 10 nápadů (projektů)?
Zaměřujeme se na uskutečnitelnost a reálné uplatnění našeho řešení. Chceme náš projekt nasadit v praxi a již máme domluvený vývoj prototypu pro katastrální úřad. Věříme, že tak dokážeme zefektivnit procesy související s dotazy a ušetřit státní správě lidskou kapacitu i peníze. Zároveň s projektem máme velké plány pro další rozšíření a postup dále by nám v tomto směru velmi pomohl.
Jaký přínos pro město má váš projekt?
Náš projekt umožní efektivní dohledávání informací ze znalostních databází. Co to znamená v praxi? Například pokud na helpdesk úřadu obdržíme velmi specifický dotaz, na který pracovník nezvládne odpovědět z hlavy, náš systém mu umožní najít všechny informace z relevantních zdrojů, týkající se dotazu. Hlavní přínosy našeho projektu: - Usnadní zaučení nových zaměstnanců na úřadech (což nám bylo řečeno je momentálně klíčový problém). - Zefektivňuje práci a šetří čas. - Umožňuje správu centralizované znalostní databáze.
Jak získáte své zákazníky? (jak si je definujete, jak s nimi budete komunikovat, jak jim produkt prodáte?)
Naše zákazníky si definujeme jako úřady státní správy, které mají problém se zpracováním přicházejících dotazů. V první radě máme jako testovací místo a prvního zákazníka domluvený katastrální úřad, a to již od semifinále. Další zákazníky plánujeme získávat skrze konference a další eventy o smart cities a skrze partnery.
Jaká je finanční rozvaha vašeho řešení?
Finanční rozvahu zakládáme na předpokládaných nákladech a příjmech. Jak je popsáno v otázkách níže, bez osobních nákladů se provoz bude pohybovat v tisících korun měsíčně. Jako zdroje krytí těchto nákladů pro testovací fázi počítáme s financemi ze soutěže a s vlastními zdroji.
Jaké externí zdroje a v jaké výši potřebujete na zajištění prvního roku provozu?
Naše hlavní výdaje jsou spojeny s hostingem naší webové aplikace na cloudovém prostředí. Pronájem serverů, zajištění domén a databáze nás bude stát několik tisíc korun. Podobnou částku vynaložíme i na využití jazykových modelů - buď formou API nebo hostování vlastního modelu na serveru. Kromě nákladů na provoz samotný plánujeme investovat nižší desítky tisíc korun na vývoj frontendu a prostředí na správu znalostních databází.
Co nyní potřebujete k realizaci v příštích 6 měsících?
Naším dalším milníkem je nasazení prototypu na helpdesk katastrálního úřadu, což plánujeme na září. Aby to bylo možné, potřebujeme dovyvinout frontend naší webové aplikace. Pokud bychom uspěli v rámci Nakopni Prahu, tak určitě využijeme jakoukoliv pomoc s naším UI a UX a rad od frontend vývojářů. Po nasazení prototypu obdržíme feedback od zaměstnanců katastrálního úřadu a společně s nimi budeme aplikaci dále ladit a vylepšovat. Pokud bude mít zkušební provoz na katastrálním úřadě úspěch, tak v roce 2025 plánujeme projekt rozšířit i na další úřady státní správy.
Kam jste se s týmem posunuli během soutěže Nakopni Prahu? S kým jste díky Nakopni Prahu navázali kontakt / spolupráci?
Absolvovali jsme několik schůzek na katastrálním úřadě, abychom se ujistili, že máme se zadavateli stejné představy o našem projektu. Po představení prvního prototypu v květnu o naše řešení vyjádřilo zájem i právní oddělení katastrálního úřadu. Domluvili jsme spolupráci s expertem na strojové učení a vyhledávání v textu. K vývoji se přidá v červenci. Díky Nakopni Prahu jsme nabrali znalosti o fungování státní správy a vývoji podobných projektů v Praze.