Pražský inovační maraton 2024

Lidé

Daniel Mazur (porotce)

je garantem Pirátské strany pro oblast vzdělání. Vzděláním je experimentální fyzik s praxí zejména v základnímu výzkumu elektronických vlastností inovativních materiálů na pražské Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy i jinde.

David Procházka (porotce)

je startupista a filantrop. David podniká už od svých sedmnácti let. V roce 2019 založil crowdfundingovou platformu Donio, přes kterou se od dárců k září 2023 vybralo ve více než 6 tisících sbírkách přes 1 miliardu korun. V roce 2021 se dostal do žebříčku mimořádných českých talentů 30pod30, které každoročně vybírá magazín Forbes. Od roku 2022 je David také zastupitel hlavního města Prahy a aktuálně předsedá výboru ZHMP pro IT, Smart City a eGovernment.

Petr Suška (porotce)

působí jako ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení a člen představenstva městské akciové společnosti Operátor ICT. Na London School of Economics získal magisterský diplom v oblasti městského plánování a ekonomiky s dalším zaměřením na tvorbu strategií. Je rovněž absolventem kanadské Queen’s University v Kingstonu. Petr Suška má zkušenosti z vyššího managementu jak v rámci soukromého, tak i veřejného sektoru se zaměřením na strategický, ekonomický rozvoj a projektový roll-out, a to jak v České republice (Institut plánování a rozvoje Prahy), tak i v zahraničí (Fraunhofer IAO, Stuttgart (DE)).

Iva Seigertschmidová (porotkyně)

působí jako vedoucí oddělení produktů Smart Prague v městské akciové společnosti Operátor ICT (OICT), jež má na starosti rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze. Iva za pět let svého působení v OICT stojí za celou řadou inovativních projektů a koncepčních dokumentů. Vždy se při své práci snažila podpořit kvalitní a udržitelné myšlenky. Před nástupem do OICT působila jako vedoucí oddělení poradců městské části Prahy 12, kde řešila celou řadu problémů. Studovala obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a své studium si obohatila o zahraniční zkušenost v podobě programu Erasmus na Södertörn University ve Stockholmu.

Bára Pelcová (porotkyně)

prg.ai se věnuje koordinaci české verze kurzu Elements of AI a jeho rozšíření mezi veřejnost. Na základě boomu z posledních měsíců věří, že dojde k masivnějšímu rozšíření AI i využívání AI nástrojů veřejností. Otázka vzdělávání bude o to důležitější — aby co nejvíc lidí vědělo, co AI je a není, jaká jsou rizika a výhody a dokázali se informovaně rozhodovat.

Tomáš Studeník (mentor)

je radikální inovátor a městský hacker. Studoval na University of Liverpool, HEC Paris a Oxford University. Tomáš zlepšuje nemocnice, továrny, města a svět umění. Šéfuje konzultační společnosti Insane Business Ideas. Přivedl do Česka FuckUp Nights, napsal Velkou knihu fuckupů. Časopisem Computer World byl vyhlášen TOP IT osobností roku 2020. Tomáš je autorem projektu THEAITRE, kde umělá inteligence napsala po 100 letech od premiéry R.U.R. Karla Čapka divadelní hru. Od roku 2021 Tomáš vyučuje spolu s děkanem Fakulty informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové kurz Věda o selhání (www.vedaoselhani.cz) V roce 2022 zakládá středoevropský health tech inkubátor Caelestinus.

Václav Gregor (mentor)

po dokončení střední školy pronikl díky svým schopnostem a odhodlání podnikat na Americký trh, který mu ukázal, že nic není nemožné. Na své cestě za poznáním toho, jak fungují globální projekty, vybudoval vlastní technologické data-driven centrum pro největší americké influencery. Jeho firma se rozrostla do 35 členného týmu a byla zodpovědná za spuštění předních amerických lifestyle a coaching platforem. Do dnes využívají tyto produkty miliony lidí po celém světě. V rámci vlastního rozvoje a kariérního růstu se Václav Gregor rozhodl využít znalosti získané ve Spojených státech, exitoval z vlastní firmy a začal budovat české a evropské značky, vytvořil akcelerační program pro inovativní startupisty a skrze mentoring a tým expertů jim umožnil prosadit se na celosvětovém trhu. Před časem vstoupil do brand developmentu studia Made By Soulmates a spolu s jeho zakladatelem Hynkem Sochorem vytvořili investiční akcelerátor Soulmates Ventures. Skrze vlastní expertní tým vstupuje Soulmates Ventures do firem se zaměřením na impact, udržitelnost a green technologie a pomáhají jim finančně i skrze vlastní know how na jejich cestě ke globálnímu úspěchů.

Daniel Šabart (mentor)

působí jako manažer v oblasti digitalizace, BIM a business developmentu ve společnosti Skanska Residential. Má na starosti správu informačních modelů na rezidenčních projektech, sběr a analýzu dat z různých zdrojů nebo hledání nových příležitostí na stavebním trhu se zaměřením na udržitelnost, dostupnost bydlení či inovativní technologické postupy. Pro zvýšení celofiremní efektivity využívá a rozvíjí řadu interních automatizačních procesů a do praxe zapojuje i nástroje s umělou inteligencí. Během působení ve finské pobočce Skanska se mimo jiné věnoval také rozvoji tématu chytrých městských čtvrtí.

Bára Soukupová (mentorka)

je specialistka na geografické informační systémy – v minulosti působila na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde mimo jiné pracovala na publikaci prvních pražských otevřených dat a analýze prostorových dat nejen při tvorbě Metropolitního plánu. Spolupracovala na Mapě exekucí, projektem který ukázal fenomén exekucí v celé své šíři a spustil o tomto problému celospolečenskou diskuzi. V současné době pracuje v městské společnosti Operátor ICT na projektu intermodálního plánovače tras a dalších projektech městské mobility. Bára je od roku 2022 zastupitelkou hl. m. Prahy.

Tomáš Vácha (mentor)

působí jako inovační manažer v pražské akciové společnosti Operátor ICT a zároveň jako výzkumník na ČVUT UCEEB. Zaměřuje se na organizační a společenské aspekty městských inovačních projektů s důrazem na zapojení klíčových aktérů do designu inovativních řešení, podporu mezioborové spolupráce a přenos dobré praxe. Tomáš Vácha má zkušenosti z národních i mezinárodních výzkumných a pilotních projektů. Aktuálně je jeho úkolem podpořit zapojení OICT a Prahy do mezinárodních inovačních projektů.

Viktor Beneš (mentor)

působí jako manažer produktů Smart City v městské akciové společnosti Operátor ICT, a.s., která má na starost rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze. Viktor se svým zaměřením specializuje na dopravní projekty a produkty a využití různých technologií a dat právě pro účely dopravy. Jeho zájem o dopravu potvrzuje i studium inteligentních dopravních systémů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní a zároveň i ve Švédsku, konkrétně na Linköping University. Své vzdělání dále rozšiřuje v doktorském studijním programu Smart Cities na ČVUT v Praze, které mu pomáhá s rozvojem znalostí v rámci celého konceptu Smart City jejich ontologií a znalostních grafů a exaptace dat.

Martin Lér (porotce a mentor)

už čtvrt století se pracovně zabývá ICT ze všech možných stran – jako Apple evangelizátor a publicista (dávno předtím než vznikly první chytré telefony, natož iPhone), dále se jako novinář věnoval oblasti mobilních technologií a obecně telekomunikací, podílel se na tvorbě obsahu pro tablety a smartphony a publikačních systémů pro tisk i digitál, v poslední době se spolupodílel na několika IoT projektech. V rámci Operátora zužitkovává své zkušenosti jak z oblasti IoT, tak informačních a komunikačních technologií jako celku a účastní se řady projektů Datové platformy a Smart Prague.