Pražský Inovační Maraton 2023

Lidé

Tomáš Studeník (facilitátor a mentor)

je radikální inovátor a městský hacker. Studoval na University of Liverpool, HEC Paris a Oxford University. Tomáš zlepšuje nemocnice, továrny, města a svět umění. Šéfuje konzultační společnosti Insane Business Ideas. Přivedl do Česka FuckUp Nights, napsal Velkou knihu fuckupů. Časopisem Computer World byl vyhlášen TOP IT osobností roku 2020. Tomáš je autorem projektu THEAITRE, kde umělá inteligence napsala po 100 letech od premiéry R.U.R. Karla Čapka divadelní hru. Od roku 2021 Tomáš vyučuje spolu s děkanem Fakulty informatiky a managementu na Univerzitě Hradec Králové kurz Věda o selhání (www.vedaoselhani.cz) V roce 2022 zakládá středoevropský health tech inkubátor Caelestinus.

Petr Suška (porotce a mentor)

působí jako ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení a člen představenstva městské akciové společnosti Operátor ICT. Na London School of Economics získal magisterský diplom v oblasti městského plánování a ekonomiky s dalším zaměřením na tvorbu strategií. Je rovněž absolventem kanadské Queen’s University v Kingstonu. Petr Suška má zkušenosti z vyššího managementu jak v rámci soukromého, tak i veřejného sektoru se zaměřením na strategický, ekonomický rozvoj a projektový roll-out, a to jak v České republice (Institut plánování a rozvoje Prahy), tak i v zahraničí (Fraunhofer IAO, Stuttgart (DE)).

Benedikt Kotmel (mentor)

působí jako vedoucí oddělení Data city lab, které stojí mimo jiné za projektem Datové platformy. Má na starosti vedení a rozvoj týmu, prezentaci projektu veřejnosti, komunikaci s partnery projektu a magistrátem a vedení klíčových datových projektů. Soustředí se na vytváření komunity kolem otevřených dat a propojování uživatelů a vlastníků veřejných dat. Před nástupem do Operátora působil jako manažer projektu otevřených dat Ministerstva financí, který obdržel mnohá ocenění za přínos v oblasti otevřených dat a transparence. Benedikt sám pak obdržel cenu Křišťálová Lupa za prosazování open dat. V minulosti také působil jako konzultant v oblasti IT&Management poradenství a výzkumu trhu. Studoval teoretickou ekonomii se zaměřením na matematiku, statistiku a ekonometrii na Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově v Praze.

Aleš Kopřiva (porotce a mentor)

je absolventem ČVUT a má 18 let zkušeností v oblasti výpočetní techniky a technologií, z nichž 14 let se intenzivně podílí na správě a implementaci geografických informačních systémů. Od roku 2018 působí ve společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., kde je jako vedoucí oddělení rozvojových projektů odpovědný za řízení každodenních provozních aspektů projektů a za jejich architektonické směřování. Nadšenec do technologií a jejich využití pro zpříjemnění života ve městech.

Ilona Líkařová (porotkyně a mentorka)

vystudovala obor vodní hospodářství na ČVUT v Praze a celoživotně se mu také v různých pozicích věnuje. Znalosti dále uplatňuje ve zkušební komisi pro získání autorizačních osvědčení v oboru vodního hospodářství. Má bohaté zkušenosti s řízením rozvojových projektů v oblastech nových technologií jak z pohledu provozně-výrobního tak i z pohledu koncového zákazníka. Nyní se zabývá také vyhledáváním a podporou inovativních způsobů využití vody a obecně s hospodařením vodou ve městě. Ve své práci se opírá také o znalosti a zkušenosti jejích kolegů z Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. Celý tým technických pracovníků může pomoci týmům při zpracování jejich projektů.

Iva Seigertschmidová (mentorka)

působí jako vedoucí oddělení produktů Smart Prague v městské akciové společnosti Operátor ICT (OICT), jež má na starosti rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze. Iva za pět let svého působení v OICT stojí za celou řadou inovativních projektů a koncepčních dokumentů. Vždy se při své práci snažila podpořit kvalitní a udržitelné myšlenky. Před nástupem do OICT působila jako vedoucí oddělení poradců městské části Prahy 12, kde řešila celou řadu problémů. Studovala obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a své studium si obohatila o zahraniční zkušenost v podobě programu Erasmus na Södertörn University ve Stockholmu.

Jan Bízik (porotce a mentor)

vede Mobility Innovation Hub v rámci programu Technologické Inkubace, který realizuje CzechInvest. Má dlouholeté podnikatelské zkušenosti v poradenství a IT. Sám realizoval několik startupů a pomáhá jako mentor a startup expert, mimo jiné i pro Evropskou komisi. Působil v různých top manažerských pozicích jak českých, tak mezinárodních společností. 3 roky vedl startup program pro sociální projekty Laboratoř Nadace Vodafone, který pod jeho vedením obdržel cenu za nejlepší program v České republice za rok 2019. Honza má i zkušenosti z českého i mezinárodního investorského prostředí, kdy působil také jako portfolio manažer pro soukromého investora.

Bára Soukupová (mentorka)

je specialistka na geografické informační systémy – v minulosti působila na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde mimo jiné pracovala na publikaci prvních pražských otevřených dat a analýze prostorových dat nejen při tvorbě Metropolitního plánu. Spolupracovala na Mapě exekucí, projektem který ukázal fenomén exekucí v celé své šíři a spustil o tomto problému celospolečenskou diskuzi. V současné době pracuje v městské společnosti Operátor ICT na projektu intermodálního plánovače tras a dalších projektech městské mobility. Bára je od roku 2022 zastupitelkou hl. m. Prahy.

Tomáš Vácha (mentor)

působí jako inovační manažer v pražské akciové společnosti Operátor ICT a zároveň jako výzkumník na ČVUT UCEEB. Zaměřuje se na organizační a společenské aspekty městských inovačních projektů s důrazem na zapojení klíčových aktérů do designu inovativních řešení, podporu mezioborové spolupráce a přenos dobré praxe. Tomáš Vácha má zkušenosti z národních i mezinárodních výzkumných a pilotních projektů. Aktuálně je jeho úkolem podpořit zapojení OICT a Prahy do mezinárodních inovačních projektů.

Michal Kuzmič (mentor)

vystudoval obory Bezpečnostní studia na FSV UK a Mezinárodní obchod na FMV VŠE. Část studií strávil na University of Copenhagen v Dánsku. Od roku 2013 se věnuje projektovému řízení výzkumných a inovačních projektů, nejprve v soukromé konzultační firmě a od roku 2015 na ČVUT UCEEB. Na univerzitě je jeho posláním příprava a koordinace inovačních projektů s městy. Jeho cílem je pomáhat českým městům a firmám se zaváděním inovací a podporovat tak udržitelný rozvoj měst. Jako klíčovou složku své práce vnímá mezinárodní spolupráci a vzájemné sdílení poznatků. Je koordinátorem účasti ČVUT v projektu SPARCS se zaměřením na energeticky plusové čtvrti a zajišťuje zapojení ČVUT UCEEB do Energetické aliance pro energetický výzkum v oblasti Smart Cities.

Zbyněk Krebs (mentor)

působí na pozici projektového manažera ve společnosti Digiteq Automotive s.r.o., kde se věnuje řízení projektů spojených s budoucími možnostmi mobility s důrazem na elektromobilitu. Vystudoval České Vysoké Učení Technické v Praze obor Ekonomika a řízení energetiky, ve které začínal na projektech pro firmy jako Pražská Energetika nebo ČEZ. Posledních 10 let se věnuje elektromobilitě, zejména části nabíjení vozidel, kdy řídil dodávky nabíjecí infrastruktury pro české provozovatele a v posledních 6 letech pak řeší nabíjení z pohledu Automotive pro koncern Volkswagen.

Barbora Čechová (mentorka)

v minulosti vedla projekt rozvíjející funkcionality Portálu Pražana a v současnosti se věnuje projektům v rámci týmu Smart Prague ve společnosti OICT, konkrétně oblasti datové integrace parkovišť. Studium politologie na Univerzitě Karlově v Praze ji přivedlo díky programu Erasmus+ do Velké Británie a v rámci studia urbanismu při oboru MA Politics na De Montfort University pak k inovačním projektům ve smart cities týmu na Leicester City Council. Zde se věnovala kromě přípravy Smart Leicester strategie i rozvoji Open Data Platform.

Kryštof Petrásek (mentor)

zvítězil s týmem Zavaděči v loňském ročníku Nakopni Prahu s projektem Řadička. Je absolventem ČVUT a Univerzity Karlovy, dříve studoval v USA. Pracuje ve státní správě. Zná pražský dopravní podnik z role řidiče tramvaje, působil ve startupech i korporátu. Rád pomůže šikovnému týmu uspět v letošním ročníku a prezentovat skvělý projekt, který změní Prahu.

Pavol Hejný (mentor)

je spoluzakladatelem platformy pro učitele H-Edu a online virtuální tabule CollBoard.com. Pracoval na projektech České společnosti ornitologické a v minulosti také vyvíjel online hru Towns a mnoho dalších projektů. Mluvil na různých konferencích jako jsou DevConf, LinuxDays, OpenAlt, Czech VR Fest, Frontendisti, ITnetwork.cz, Jobs Dev, atd. Sám uspořádal několik technologických konferencí, spolupracoval na pořádání hackathonů a zároveň se účastnil mnoha startupových soutěží jako mentor i porotce. Má přehled o technologickém dění v České republice a lidem, kteří mají zájem, zasílá měsíční e-mail o nejzajímavějších událostech na Czech.events.

Viktor Beneš (mentor)

působí jako manažer produktů Smart City v městské akciové společnosti Operátor ICT, a.s., která má na starost rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze. Viktor se svým zaměřením specializuje na dopravní projekty a produkty a využití různých technologií a dat právě pro účely dopravy. Jeho zájem o dopravu potvrzuje i studium inteligentních dopravních systémů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní a zároveň i ve Švédsku, konkrétně na Linköping University. Své vzdělání dále rozšiřuje v doktorském studijním programu Smart Cities na ČVUT v Praze, které mu pomáhá s rozvojem znalostí v rámci celého konceptu Smart City jejich ontologií a znalostních grafů a exaptace dat.

Martin Lér (porotce a mentor)

už čtvrt století se pracovně zabývá ICT ze všech možných stran – jako Apple evangelizátor a publicista (dávno předtím než vznikly první chytré telefony, natož iPhone), dále se jako novinář věnoval oblasti mobilních technologií a obecně telekomunikací, podílel se na tvorbě obsahu pro tablety a smartphony a publikačních systémů pro tisk i digitál, v poslední době se spolupodílel na několika IoT projektech. V rámci Operátora zužitkovává své zkušenosti jak z oblasti IoT, tak informačních a komunikačních technologií jako celku a účastní se řady projektů Datové platformy a Smart Prague.

Václav Gregor (mentor)

po dokončení střední školy pronikl díky svým schopnostem a odhodlání podnikat na Americký trh, který mu ukázal, že nic není nemožné. Na své cestě za poznáním toho, jak fungují globální projekty, vybudoval vlastní technologické data-driven centrum pro největší americké influencery. Jeho firma se rozrostla do 35 členného týmu a byla zodpovědná za spuštění předních amerických lifestyle a coaching platforem. Do dnes využívají tyto produkty miliony lidí po celém světě. V rámci vlastního rozvoje a kariérního růstu se Václav Gregor rozhodl využít znalosti získané ve Spojených státech, exitoval z vlastní firmy a začal budovat české a evropské značky, vytvořil akcelerační program pro inovativní startupisty a skrze mentoring a tým expertů jim umožnil prosadit se na celosvětovém trhu. Před časem vstoupil do brand developmentu studia Made By Soulmates a spolu s jeho zakladatelem Hynkem Sochorem vytvořili investiční akcelerátor Soulmates Ventures. Skrze vlastní expertní tým vstupuje Soulmates Ventures do firem se zaměřením na impact, udržitelnost a green technologie a pomáhají jim finančně i skrze vlastní know how na jejich cestě ke globálnímu úspěchů.

Jana Šrámková (mentorka)

je zakladatelkou start-upu reKáva. Před založením reKávy působila přes čtyři roky v neziskových organizací na projektech EU zaměřených na sociální sféru. Vystudovala  Sociálně – ekonomickou demografii na Fakultě informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je členkou Českého cirkulárního hotspotu a aktivně se podílí v pracovní skupině zaměřené na odpady. Ráda poskytne svoje zkušenosti a znalosti motivovanému týmu šikovných lidí, kteří uspějí nejen v naší metropoli, ale budou i příkladem pro další evropské metropole.