Pražský inovační maraton 2024

Lidé

Petr Suška (porotce a mentor)

působí jako ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení a člen představenstva městské akciové společnosti Operátor ICT. Na London School of Economics získal magisterský diplom v oblasti městského plánování a ekonomiky s dalším zaměřením na tvorbu strategií. Je rovněž absolventem kanadské Queen’s University v Kingstonu. Petr Suška má zkušenosti z vyššího managementu jak v rámci soukromého, tak i veřejného sektoru se zaměřením na strategický, ekonomický rozvoj a projektový roll-out, a to jak v České republice (Institut plánování a rozvoje Prahy), tak i v zahraničí (Fraunhofer IAO, Stuttgart (DE)).

Benedikt Kotmel (porotce)

působí jako vedoucí oddělení Data city lab, které stojí mimo jiné za projektem Datové platformy. Má na starosti vedení a rozvoj týmu, prezentaci projektu veřejnosti, komunikaci s partnery projektu a magistrátem a vedení klíčových datových projektů. Soustředí se na vytváření komunity kolem otevřených dat a propojování uživatelů a vlastníků veřejných dat. Před nástupem do Operátora působil jako manažer projektu otevřených dat Ministerstva financí, který obdržel mnohá ocenění za přínos v oblasti otevřených dat a transparence. Benedikt sám pak obdržel cenu Křišťálová Lupa za prosazování open dat. V minulosti také působil jako konzultant v oblasti IT&Management poradenství a výzkumu trhu. Studoval teoretickou ekonomii se zaměřením na matematiku, statistiku a ekonometrii na Institutu ekonomických studií na Univerzitě Karlově v Praze.

Iva Seigertschmidová (mentorka)

působí jako vedoucí oddělení produktů Smart Prague v městské akciové společnosti Operátor ICT (OICT), jež má na starosti rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze. Iva za pět let svého působení v OICT stojí za celou řadou inovativních projektů a koncepčních dokumentů. Vždy se při své práci snažila podpořit kvalitní a udržitelné myšlenky. Před nástupem do OICT působila jako vedoucí oddělení poradců městské části Prahy 12, kde řešila celou řadu problémů. Studovala obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a své studium si obohatila o zahraniční zkušenost v podobě programu Erasmus na Södertörn University ve Stockholmu.

Bára Soukupová (mentorka)

je specialistka na geografické informační systémy – v minulosti působila na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde mimo jiné pracovala na publikaci prvních pražských otevřených dat a analýze prostorových dat nejen při tvorbě Metropolitního plánu. Spolupracovala na Mapě exekucí, projektem který ukázal fenomén exekucí v celé své šíři a spustil o tomto problému celospolečenskou diskuzi. V současné době pracuje v městské společnosti Operátor ICT na projektu intermodálního plánovače tras a dalších projektech městské mobility. Bára je od roku 2022 zastupitelkou hl. m. Prahy.

Tomáš Vácha (mentor)

působí jako inovační manažer v pražské akciové společnosti Operátor ICT a zároveň jako výzkumník na ČVUT UCEEB. Zaměřuje se na organizační a společenské aspekty městských inovačních projektů s důrazem na zapojení klíčových aktérů do designu inovativních řešení, podporu mezioborové spolupráce a přenos dobré praxe. Tomáš Vácha má zkušenosti z národních i mezinárodních výzkumných a pilotních projektů. Aktuálně je jeho úkolem podpořit zapojení OICT a Prahy do mezinárodních inovačních projektů.

Barbora Čechová (mentorka)

v minulosti vedla projekt rozvíjející funkcionality Portálu Pražana a v současnosti se věnuje projektům v rámci týmu Smart Prague ve společnosti OICT, konkrétně oblasti datové integrace parkovišť. Studium politologie na Univerzitě Karlově v Praze ji přivedlo díky programu Erasmus+ do Velké Británie a v rámci studia urbanismu při oboru MA Politics na De Montfort University pak k inovačním projektům ve smart cities týmu na Leicester City Council. Zde se věnovala kromě přípravy Smart Leicester strategie i rozvoji Open Data Platform.

Viktor Beneš (mentor)

působí jako manažer produktů Smart City v městské akciové společnosti Operátor ICT, a.s., která má na starost rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze. Viktor se svým zaměřením specializuje na dopravní projekty a produkty a využití různých technologií a dat právě pro účely dopravy. Jeho zájem o dopravu potvrzuje i studium inteligentních dopravních systémů na ČVUT v Praze Fakultě dopravní a zároveň i ve Švédsku, konkrétně na Linköping University. Své vzdělání dále rozšiřuje v doktorském studijním programu Smart Cities na ČVUT v Praze, které mu pomáhá s rozvojem znalostí v rámci celého konceptu Smart City jejich ontologií a znalostních grafů a exaptace dat.

Martin Lér (porotce a mentor)

už čtvrt století se pracovně zabývá ICT ze všech možných stran – jako Apple evangelizátor a publicista (dávno předtím než vznikly první chytré telefony, natož iPhone), dále se jako novinář věnoval oblasti mobilních technologií a obecně telekomunikací, podílel se na tvorbě obsahu pro tablety a smartphony a publikačních systémů pro tisk i digitál, v poslední době se spolupodílel na několika IoT projektech. V rámci Operátora zužitkovává své zkušenosti jak z oblasti IoT, tak informačních a komunikačních technologií jako celku a účastní se řady projektů Datové platformy a Smart Prague.